Dzień wspólnoty

21 WRZEśNIA 2008
admin

Od godziny 13 zjeżdżały się mniejsze i większe grupy dzieci Bożych, młodzieży i rodzin z Domowego Kościoła aż zapełnił się cały kościół parafialny.

Po zawiązaniu wspólnoty rozpoczęła się godzina świadectwa, w czasie której uczestnicy wakacyjnych oaz opowiadali o wielkich dziełach Boga, jakie dokonały się podczas rekolekcji. Dziękowali oni za dary – wspólnoty, modlitwy, kapłanów i Eucharystii.
Centrum tego spotkania była Msza Święta koncelebrowana przez licznie zgromadzonych księży Moderatorów, w pięknej oprawie liturgicznej i muzycznej.

Szczególną radością dla nas wszystkich była duża liczba uczestników Dnia Wspólnoty, a przede wszystkim nowo powstające grupy oazowe w parafiach naszej diecezji.
Na zakończenie spotkania owoce rekolekcji wraz z całoroczną formacją złożyliśmy w ręce Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i Pięknej Miłości.

Podobne