Dzień Wspólnoty Ruchu Światło

31 PAźDZIERNIKA 2019
ks. Łukasz Antczak

22 września w Domaniewicach odbył się powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie diecezji łowickiej.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, które poprowadzi ks. Adrian Czerwiński. Następnie uczestnicy wakacyjnych oaz rekolekcyjnych przedstawiali swoje wspólnoty i mówili świadectwa z przeżytych rekolekcji. W minione wakacje nasza diecezja zorganizowała Oazę Dzieci Bożych I° i III°, Oazę Nowej Drogi, Oazę Ewangelizacyjną, Oazę Nowego Życia I° i II° oraz Oazy Rodzin I°, II°, Rekolekcje Ewangelizacyjne DK, Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin, rekolekcje tematyczne „Bądźcie świadkami pokoju i miłości.

Mszy Św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ordynariusz naszej diecezji ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba. W swoim słowie mówił o godności i wielkości człowieka. My, synowie i córki światłości powinniśmy być ambasadorami równości człowieka, jesteśmy sobie równi w naturze, w darze dziecięctwa Bożego.

Mogliśmy również usłyszeć, że modlitwa jest dla rodziców wielkim wezwaniem i wyzwaniem w stosunku do dzieci i wnuków.  Ksiądz biskup przypomniał o konieczności modlitwy za ludzi sprawujących władzę, którzy są szczególnie narażeni na zło, „(…) abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.”

Pasterz naszej diecezji wyraził też wdzięczność księżom, siostrom zakonnym, moderatorom i animatorom, którzy prowadzili rekolekcje wakacyjne. Podkreślił także, że ubóstwo Ruchu Światło- Życie daje wiele radości i pobożności, jest to wielki dar.

Na zakończenie ks. Zbigniew Kaliński – moderator DK, złożył podziękowania Marcie i Tomkowi Chadamikom. Przekazali oni posługę pary diecezjalnej Zofii i Bogusławowi Dudzińskim, którym Ksiądz Biskup wręczył misję kanoniczną do pełnienia tej posługi. Podziękowania popłynęły również w stronę ustępujących par rejonowych: Anny i Jacka Słodkich, Lucyny i Tadeusza Szymczakowskich, Agnieszki i Grzegorza Jurczaków, pary łącznikowej: Teresy i Stanisława Kabów oraz skarbników: Marzeny i Mirosława Sikorów.

W podsumowaniu moderator diecezjalny ks. Sylwester Bernat poinformował nas, że w wakacje odbyło się 11 oaz rekolekcyjnych, w których udział wzięły 664 osoby, 18 księży, 6 małżeństw moderatorskich, 70 animatorów.

Wyrażając wdzięczność Panu Bogu za przeżyte rekolekcje, nasza diecezja ofiarowała monstrancję dla kościoła „dolnego” w Krościenku, a dla naszej wspólnoty został zakupiony ornat.

Po mszy świętej mogliśmy cieszyć się swoją obecnością. Domaniewicka wspólnota zadbała o to, aby nikt nie odszedł głodny.

Dzień wspólnoty zakończyło nabożeństwo rozesłania, które poprowadził ks. Zbigniew Kaliński. Zawierzyliśmy Matce Bożej nas i nasze rodziny, zgromadzeni księża udzielili błogosławieństwa, a potem wszyscy zaśpiewaliśmy „Zjednoczonych w Duchu”.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna i Tomasz Widulińscy

Redakcja strony przeprasza za tak późne ukazanie się artykułu.

Podobne