Dzień salezjański w Głownie

13 LUTEGO 2014
admin

W niedzielę 9 lutego członkowie stowarzyszenia obchodzili święto swojego patrona, uczestnicząc w Mszy św. Sprawował ją ks. Marek Dzięgielewski SDB, salezjanin zaprzyjaźniony z głowieńską parafią. – Są tu salezjanie świeccy, którzy głoszą swoim życiem, sercem idee ks. Bosko, aby w ten sposób uszczęśliwiać młodego człowieka, że nie pozwoli mu się popełnić zła – mówił w homilii ks. Dzięgielewski.

W czasie Mszy św. śpiewał Chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku pod kierownictwem ks. Kazimierza Dąbrowskiego. Po Eucharystii grupa chórzystów zaprezentowała kantatę o św. Janie Bosko, nagrodzoną rzęsistymi brawami. Nie zapomniano o przyjaciołach stowarzyszenia, którzy wspierają jego działalność duchowo i materialnie. Prezes Katarzyna Balcerska imiennie im podziękowała. Świętowanie zakończył poczęstunek. Gościny udzielił proboszcz ks. Tomasz Trzciński, a smaczne potrawy przygotowały panie ze stowarzyszenia.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne