Dzień pokutny kapłanów

2 MARCA 2020
Krzysztof Zwoliński

Od kilkunastu lat w pierwszy czwartek po Środzie Popielcowej kapłani diecezji łowickiej gromadzą się w katedrze, by przez kilka godzin skupić się na modlitwie pokutnej za grzechy własne i Kościoła.

Tegoroczny dzień pokutny prowadził o. Jacek Szymczak OP. – Gdy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, przyszły mi na myśl słowa: „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2). Byśmy dziś oddali Bogu swój ciężar, ale też poprzez solidarność wynikającą ze święceń kapłańskich prosili za naszymi współbraćmi. Widzimy i dobrze wiemy, jak kapłaństwo powszechnieje. Jak sakramenty, modlitwa, Eucharystia nie wywołują w nas emocji, nie powodują „gęsiej skórki”. Nieustannie na nowo musimy odkrywać w sobie Boga, który jest nam tak bliski – mówił do kapłanów o. Szymczak.

Zachęceni słowami prelegenta, ale też czując potrzebę serca, kapłani przez kilka godzin uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, czczeniu krzyża oraz modlitwie psalmami. Był też czas na osobistą modlitwę, przebłaganie za grzechy własne i Kościoła. Księża polecali także sprawy swoich wiernych, zwłaszcza tych, którzy doznali cierpienia ze strony Kościoła.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Zdjęcia: redakcja łowicka „Gościa Niedzielnego”, ks. Łukasz Antczak

Podobne