Dzień Pokutny dla Kapłanów Diecezji Łowickiej

16 LUTEGO 2018
Janusz Szwarocki

W drugim dniu wielkiego postu, w Bazylice Katedralnej, swoje Nabożeństwo Pokutne przeżywali Kapłani Diecezji Łowickiej z udziałem Biskupa Ordynariusza, oraz Ks. Pawła Kozakowskiego Kapelana Sióstr Niepokalanek N.M.P

w Szymanowie.

Nabożeństwo pokutne, rozpoczęła modlitwa do Ducha Świętego, następnie po odczytaniu słowa Bożego z Ewangelii Św. Mateusza (Mt 3,4-12) homilię wygłosił Ks. Paweł.

 

Na samym początku odniósł się do słów Św. Jana Chrzciciela „ Nawracajcie się” wskazując, że „chodzi tu o pewien proces, wewnętrzną drogę ku zmianie myślenia, a nie o jednostkowe wydarzenie, przejściowy wyrzut sumienia, poczucie winy, które w efekcie bardziej skupia nas na sobie samych niż na Bogu”.

 

Skupianie się na swoim ego oddala od Boga przez co dobrowolnie skazujemy się na śmierć. Odrzucamy Tego od, którego pochodzimy, a który utrzymuje nas przy życiu. Jedynym zaś ratunkiem jest trwać przy Bogu, przy Źródle

w myśl słów „Jeśli ktoś jest spragniony i wierzy we Mnie niech przyjdzie do Mnie i pije”, ponieważ właśnie „Woda Żywa” przywraca życie.

Ks. Paweł  Żywą Wodę przyrównuje do Ducha, bez którego nie będzie wspólnoty Kościoła, nie będzie liturgii. „To Duch sprawia że wszystko staje się życiem”. On obmywa, ale również wypala grzechowe rany. Cały wysiłek pokutny „ ma być walką o zrobienie sobie miejsca dla Ducha Świętego, Ożywiającej Wody i Oczyszczającego Ognia”.

Po zakończonej Homilii przed Najświętszym Sakramentem Kapłani mieli możliwość podjęcia osobistej modlitwy, oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Na koniec Biskup Ordynariusz podziękował za przygotowanie i za wzięcie udziału w Nabożeństwie.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Słowo Biskupa Ordynariusza na zakończenie Nabożeństwa Pokutnego

Podobne