Dziękujemy za 1%

26 CZERWCA 2012
admin

W ubiegłym roku ofiarodawcy przekazali nam 141 169,05 zł.

Pieniądze, które były Waszym darem zostały przeznaczone na następujące cele:

  • wypoczynek dzieci i młodzieży z biednych rodzin – 80 000,00 zł,
  • dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia – 14 673,00 zł,
  • na ochronę zabytków i obiektów kultury – 50 000,00 zł,
  • zakup podręczników – pomoc szkolna – 1 071,25 zł.
Wyrazy
wdzięczności kierujemy do Księży Proboszczów i innych osób, za pomoc w
promocji 1%. Dziękujemy również mediom za informowanie i zachęcanie do
skorzystania z tej formy niesienia pomocy. Dziękując za wsparcie i pomoc
dla najuboższych zapewniamy o modlitwie za Ofiarodawców.


Bóg zapłać !

Podobne