Dziękczynienie za rok 2014 pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza

2 STYCZNIA 2015
admin

Wzorem lat ubiegłych ostatniego dnia 2014 roku w katedrze łowickiej bp ordynariusz, kapłani i wierni dziękowali za miniony rok, przepraszali za słabości i prosili Boga o błogosławieństwo. Mszę św. sprawowali także m.in. proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Wiesław Skonieczny, ks. prał. Andrzej Józwowicz z Nuncjatury Apostolskiej w Moskwie, ks. Andrzej Sylwanowicz, sekretarz biskupa ordynariusza, ks. Wojciech Osial, a także kapłani pracujący i rezydujący w parafii katedralnej.

Podczas homilii biskup podkreślił, że Miłość sprawiła, że Bóg po stworzeniu zechciał zesłać swojego Syna. Bóg był miłością. I w tej miłości potrafił uczynić coś niezwykłego. Bóg stał się człowiekiem, małym dzieckiem zrodzonym z niewiasty. Jakże wielka musiała być ta miłość Boga skoro zechciał, gdy nadeszła pełnia czasów stanąć wśród ludzi jako Bóg – człowiek. Nigdy nie zrozumiemy do końca tego, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Chcąc zrozumieć tę prawdę, trzeba na Bożą miłość odpowiedzieć miłością. Tylko w spotkaniu dwóch miłości istnieje jakaś nadzieja zrozumienia. Zresztą św. Paweł w Liście do Koryntian powie: „Teraz na ziemi trwają wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość” I ona pozostanie. Wiary nie będzie trzeba, nadzieja się spełni. Pozostanie tylko miłość. Zatem niezwykła miłość Boga, która stanęła między nami i obdarowała nas darem Dziecięcia z Betlejem, przynosi nam dar rozświetlania dróg naszego życia – mówił bp Andrzej F. Dziuba. W dalszych słowach biskup nawiązując do czytań zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach pojawiło się wielu antychrystów, którzy fałszują nauczanie i orędzie Jezusa. – Próbuje się przysłonić światłość i wprowadzić ciemności. Światłość jednak jest taka, że ciemności jej nie ogarnęły. Ostatecznie człowiek pragnie światła, choćby w ostatniej chwili swego życia.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”

Podobne