Dziękczynienie za 16 lat Diecezji łowickiej

26 MARCA 2008
admin

Obecni byli przedstawiciele kapituł: katedralnej, łęczyckiej i skierniewickiej. Na początku Mszy św. władze miasta i powiatu złożyły gratulacje oraz wyraziły wdzięczność za posługę słowa i sakramentów.

Biskup Dziuba odnosząc się do dzisiejszej rocznicy pytał w homilii jak Kościół w Łowiczu głosi Ewangelię. Nie można poprzestać na nawet najczcigodniejszej tradycji, ale kroczyć drogą rozwoju wiary wskazywał.

Cud Zmartwychwstania mamy przyjmować rozumem i wiarą, w tym wydarzeniu ?fides et ratio? każe stawać się nam autentycznymi świadkami cudu Wielkanocy mówił bp Dziuba.

Nasz kościół potrzebuje nawrócenia zwłaszcza w postawach kapłanów, dodał kaznodzieja. Nawiązując do słów papieża Benedykta XVI zauważył, że kapłani nie powinni być specjalistami od dziennikarstwa, czy ekonomi, lecz od życia duchowego. Ordynariusz zachęcił do trudu świadectwa , najpierw wewnętrznej przemiany jako znaku nadziei dla innych. Hierarcha przywołał ubiegłoroczny I Kongres Eucharystyczny Diecezji łowickiej i wezwał do wytrwałości w służbie Bożej.

Dzisiaj także swoją 13 rocznicę powstania obchodzi Radio ?Victoria?, które swym zasięgiem obejmuje teren między Łodzią a Warszawą, a jego funkcjonowanie wpisuje się skutecznie w krajobraz życia społecznego.

Podobne