Dyżur Mecenasa w Kurii – 20 października

13 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Niniejszym informujemy, że w przyszłym tygodniu wyjątkowo mecenas będzie pełnił dyżur w Kurii w dniu 20 października, w czwartek w godz. 10.00 -13.00.

Ekonom Diecezji Łowickiej
ks. Adam Matysiak

Podobne