Dyspensa od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dn. 31.12.2021

9 GRUDNIA 2021
ks. Roman Sękalski

Ks. Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dn. 31.12.2021.

Podobne