Diecezjalny Dzień Świętości Życia Ruchu Światło-Życie

31 MARCA 2009
admin

Program sympozjum przedstawiał się następująco:

8.00 – 9.00 Msza Święta – sprawowanie Mszy: ks. Jacek Bereziński, Dziekan Dekanatu Skierniewickiego; homilia: ks. Jacek Skrobisz, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu (Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Świętego Stanisława 1)

9.00 – 9.30 Przejście do sali obrad (Kinoteatr POLONEZ ul. Wita Stwosza 2/4)

9.30 – 9.40 Powitanie gości – ks. Grzegorz Gołąb – Proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika, moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Łowickiej

9.40 – 10.20 Wykład: Chrześcijańskie orędzie o życiu: nauczanie encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II – Marek Jurek, Przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej

10.20 – 11.00 Wykład: NaProTechnologia albo zapłodnienie metodą in vitro – dwa sposoby podejścia do niepłodności – Maria Środoń, Fundacja MaterCare International

11.00 – 11.15 I Świadectwo

11.15 – 12.00 Przerwa: kawa, herbata, ciasto

12.00 – 12.30 Koncert Scholi dziecięcej z Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika (sala obrad)

12.30 – 13.10 Wykład: „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje (Mt 18,5)”. Miłość do dziecka w adopcji – Zofia Dłutek, Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Warszawie

13.10 – 13.50 Wykład: Troska o życie w praktyce hospicjów dziecięcych – Barbara Cherczyńska, Hospicjum Domowe dla Dzieci

13.50 – 14.10 II Świadectwo

14.10 – 15.00 Podsumowanie Sympozjum i rozesłanie uczestników i Gości – ks. Jacek Skrobisz, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

Podobne