Diecezjalne spotkanie organistów

15 LISTOPADA 2014
admin

Spotkanie rozpoczęła modlitwa w kaplicy; po niej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbyła się organizacyjno-formacyjna część spotkania. Skupiła się ona wokół dwóch tematów: problematyki doboru repertuaru liturgicznego i prezentacji regulaminów organistów w wybranych diecezjach w Polsce.

W czasie spotkania wybrano również czterech przedstawicieli środowiska, którzy, włączeni tymczasowo w diecezjalną Komisję Organistowskiej, będą brali udział w tworzeniu nowego regulaminu organistów naszej diecezji (w załączniku protokół).

Spotkanie podsumował Ksiądz Biskup, dziękując zgromadzonym za obecność i wyrażając nadzieję, że nowy regulamin pozwoli na właściwe uregulowanie praw i obowiązków osób posługujących muzycznie w naszym łowickim Kościele. Na koniec Pasterz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne i udzielił błogosławieństwa Bożego.

ks. Marcin Moks

Podobne