Diecezjalna Pielgrzymka katechetów i nauczycieli

30 WRZEśNIA 2013
admin

XIV Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej przebiegała pod hasłem „Boże, wierzę Ci”. Pątnicy wyruszyli z kościoła św. Bartłomieja w Rybnie. Po przejściu niespełna 8 km dotarli do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach. Tam znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Boską Giżycką. Przez wieki miejscowa ludność gromadziła się przy nim na modlitwie i za wstawiennictwem Maryi dostępowała wielu łask.

Wśród ok. 330 osób, które przebyły drogę do Giżyc, było sporo dzieci, które wędrowały wraz ze swoim rodzicami. W połowie drogi do pielgrzymów dołączył bp Andrzej F. Dziuba. W giżyckim kościele przewodniczył Eucharystii. – Papież Franciszek mówił w Rio do młodzieży: „Idźcie z odwagą! Nieście dar służby. Służcie innym!”. Idziemy z odwagą i służymy, ale żebyśmy tę służbę traktowali jako świadectwo. Nie jako wykonywanie – nawet perfekcyjne – swojego powołania nauczycielskiego ograniczonego do przekazu wiedzy. Ta wiedza – nawet z przedmiotów ścisłych – stanie się bliższa, kiedy uczniowie spotkają świadka, który kocha matematykę, kocha geografię, kocha naukę religii. Wówczas staniemy się bardziej autentyczni, bardziej radośni i przekonujący – mówił w homilii bp Dziuba.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali ugoszczeni przez proboszcza ks. Tomasza Jackowskiego i miejscowych parafian. Na zakończenie jeszcze raz spotkali się przed obliczem Matki Bożej Giżyckiej. Podczas apelu zawierzyli swoje życie Maryi.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Podobne