Diecezja łowicka ma 10 nowych kapłanów

9 CZERWCA 2008
admin

W homilii biskup łowicki przypomniał, że źródłem kapłaństwa jest Jezus Chrystus, On jako Kapłan stał się bliski nam, Jego uczniom, On ?w swoim ciele zanosił gorące prośby do Ojca?, mówił kaznodzieja. Chrystus w swoim człowieczeństwie stał się bliski nam, Bóg wypełnił obietnicę posyłając Syna ? kontynuował hierarcha.

Kapłani mają przygotowywać miejsce dla Chrystusa, albo udoskonalać miejsce, gdzie On już jest, bez Chrystusa nie da się wypełnić posłannictwa kapłańskiego mówił biskup ordynariusz. ?Z ludu wzięci? zauważył biskup Dziuba zostali kandydaci do prezbiteratu, a zatem niosą dziedzictwo swych rodzin, środowisk, z których wyszli. – Rodzice i bliscy mają patrzeć na swych synów i braci i wspomagać modlitwą i dobrymi postawami, kapłaństwo nie oddziela od rodziny, lecz wiąże z korzeniami i fundamentami, w Chrystusie jest to umocnione i przemienione ? zwrócił się do zgromadzonych gości kaznodzieja.

Zadanie nauczyciela, kapłana i pasterza zostaje wam dzisiaj zlecone – powiedział biskup łowicki – obyście nie byli tylko głosicielami, ale świadkami słowa. Najpierw macie żyć, tak jak nauczacie, być świadkiem pełnej nauki Kościoła, nawet jeśli świat tego nie chce. Siła oszustwo, kłamstwo, slogany i pustosłowie wydają się dzisiaj liczyć bardziej mówił kaznodzieja. Mamy głosić Ewangelię jak chrześcijanie pierwszych wieków, nawet do męczeństwa. Macie być świętymi, macie pamiętać o potrzebie bliskości Chrystusa, będziecie nieść innym pokój, którego źródłem jest Chrystus, macie budować jedność płynąca z miłości zachęcał hierarcha. Szanujcie parafian i bliskich, bądźcie pokorni wobec wielkości wezwania i kapłaństwa Chrystusowego – dodał bp Dziuba.

Podobne