Dekrety wręczone Neoprezbiterom

19 CZERWCA 2015
admin

Ks. mgr Łukasz Gawrzydek został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Górze Świętej Małgorzaty.
Ks. mgr Tomasz Stępniak został mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie.
Oto pierwsze zmiany personalne wikariuszowskie w czerwcu 2015 r. Wszystkie pozostałe zmiany w Diecezji poznamy we wtorek, 23 czerwca.

Ksiądz Biskup Andrzej w mowie wstępnej podkreślił fakt, że Neoprezbiterzy idą pracować do parafii, w których proboszczami są doświadczeni i dobrzy kapłani. Pierwszych kroków w duszpasterstwie ks. Tomasz będzie uczył się pod okiem ks. Krzysztofa Krawczyka, a ks. Łukasz będzie mógl skorzystać z wielkiego doświadczenia ks. kan. Ryszarda Pajdy.

Po odczytaniu i wręczeniu dekretów nowi wikariusze i proboszczowie serdecznie się uściskali, a następnie Ks. prałat Wiesław Wronka w kilku zdaniach nakreślił sposób funkcjonowania kapłanów w diecezji w powiązaniu z kurią diecezjalną. Natomiast ks. prałat Stanisław Plichta przypomniał o kilku ważnych sprawach dotyczących życia kapłańskiego – obowiązek corocznych rekolekcji, ważność legitymacji kapłańskiej oraz złożenie testamentu.

Na sam koniec Biskup Ordynariusz jeszcze raz prosił Neoprezbiterów, by przede wszystkim słuchali nowych proboszczów, bo ich duże doświadczenie będzie bardzo pomocne w stawianiu pierwszych kroków w duszpasterstwie ale również w pracy administracyjnej w kancelarii parafialnej.

Spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem.

Obydwu Neoprezbiterom życzymy obfitości darów Bożych w pracy duszpasterskiej.

Podobne