Dekret ustanawiający kościoły, w których zostaną otwarte Bramy Miłosierdzia

10 LISTOPADA 2015
admin

DEKRET
ustanawiający w Diecezji Łowickiej kościoły w których zostaną otwarte w Roku Jubileuszowym Bramy Miłosierdzia

Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii.(…) Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (Misericordiae Vultus 1-2).

Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W dniu inauguracji Roku Świętego Papież Franciszek otworzy w Bazylice św. Piotra na Watykanie Drzwi Święte, które staną się Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję (Misericordiae Vultus 3). Następnie 13 grudnia 2015 r. w III Niedzielę Adwentu zostaną otwarte Drzwi Święte w pozostałych bazylikach papieskich Rzymu, oraz wszystkich kościołach partykularnych.

Wierni będą mogli w tym Roku Świętym przeżyć i uzyskać odpust, odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Moment ten ma być połączony z Sakramentem Pojednania i pełnym uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Po przejściu przez Drzwi Święte, oprócz zwykłych warunków wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych: wyznania wiary i modlitwy za papieża oraz w jego intencjach. Papież Franciszek przyznał również możliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i każdemu, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia, Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

Nawiązując do Bulli papieskiej w trosce o dobro duchowe wszystkich diecezjan wyznaczam obok Bazyliki Katedralnej w Łowiczu następujące kościoły w których otwarte zostaną Bramy Miłosierdzia:

• kościół parafii p.w. św. Wawrzyńca D i M w Kutnie
• kościół parafii p.w. św. Wawrzyńca D i M w Sochaczewie
• kościół parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej
• kościół parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Skierniewicach
• kościół rektorski p.w. św. Kazimierza w Nowym Mieście nad Pilicą (OO. Kapucyni)

Zwracam się do kapłanów posługujących w tych kościołach, by z pomocą księży z sąsiednich parafii i dekanatów zapewnili w miarę możliwości stały dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, by jak najliczniejsza rzesza wiernych mogła dostąpić łaski miłosierdzia i uzyskać odpust. Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy kapłani mają prawo rozgrzeszać z grzechu aborcji uwalniając, poprzez użycie stosownej formuły, z więzów ekskomuniki.

Na przeżywanie Świętego Roku Miłosierdzia udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, wypraszając obfitości Bożych darów.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Podobne