Dekret Przewodniczącego KEP, w sprawie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny -przypomnienie

29 LISTOPADA 2013
admin

W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z Ogólnymi Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza, obchody tej uroczystości powinny być w bieżącym roku przesunięte na poniedziałek 9 grudnia 2013 r.

Jednakże, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez
Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia
2013 r. (Prot. 39/13/L), Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w dniu 8 grudnia
2013 r., kiedy to wypada II niedziela Adwentu, dla dobra duchowego wiernych świętować
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z uwzględnieniem
poniższych zastrzeżeń.

Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dołączoną do wspomnianego dekretu, aby nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu
Adwentu, zarządza się co następuje:
a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie wiernych należy użyć co najmniej jednego wezwania z nawiązaniem
do Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II
niedzieli Adwentu.

Pełna treść Dekretu w pliku

Podobne