Dekret ogólny KEP o ochronie danych osobowych

25 MAJA 2018
E. K.

W dniu 30 kwietnia 2018 r., Konferencja Episkopatu Polski promulgowała Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, przyjęty 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie. Dekret ma na celu  dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej, które będzie stosowane od 25 maja br.

Tekst Dekretu ogólnego KEP o ochronie danych osobowych do pobrania

Podobne