Dekret Biskupa Łowickiego w sprawie III edycji modlitw o powołania dla diecezji łowickiej w roku duszpasterskim 2020/2021

9 PAźDZIERNIKA 2020
ks. Kamil Goc

Łowicz, dnia 25 września 2020

L.dz. 1544/2020

 DEKRET

Dziękuję Dobremu Bogu i ludziom za dar wspólnego wołania o to, żeby Pan wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2) w diecezji łowickiej.

Wdzięczność wyrażam wobec wszystkich, którzy całym sercem włączyli się w tę sztafetę modlitwy w latach ubiegłych. Składając stokrotne Bóg zapłać Księżom Proboszczom, Wikariuszom, Ojcom, Braciom i Siostrom Zakonnym, Katechetom i wszystkim ludziom dobrej woli, proszę, abyśmy w nadchodzącym roku duszpasterskim 2020/2021 nie ustawali we wspólnym wołaniu do Pana Żniwa.

Niech Święci Kapłani: św. Jan Paweł II, którego w bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin (18.05.1920), a także Sługa Boży – i jak ufamy niebawem błogosławiony – Stefan Kardynał Wyszyński, którego 120. rocznicę urodzin celebrować będziemy w roku przyszłym (3.08.1901 – 3.08.2021), wspierają nas swoim orędownictwem.

Niniejszym ogłaszam chronologię modlitw ułożoną według dekanatów naszej diecezji.

Podaję również propozycje form modlitwy o powołania.

Na to dzieło miłości Boga, Kościoła i ludzi z serca błogosławię

+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

biskup łowicki

Podobne