Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej

23 MARCA 2015
admin

Decyzja nr 2/368/2015
Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej

Konferencja Episkopatu Polski podczas 368. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2015 r.t po zapoznaniu się z opinią komisji teologicznej w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, na podstawie art. 9 Statutu KEP podjęła decyzję o zakazie stosowania tej praktyki. Właściwą formą jest wypróbowana i przyjęta w Kościele praktyka spowiedzi generalnej, sprawowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi sakramentu pokuty i pojednania.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne