Dar wyrazem potrzeby serca.

9 LIPCA 2010
admin

Kościół za swoim Mistrzem Jezusem Chrystusem tego uczy, by bardziej być – szczególnie z tymi, którzy potrzebują większej troski, wsparcia czy pomocnej dłoni, bo tym bardziej w okolicznościach jakie niesie ze sobą powódź trudno im się odnaleźć. W ten strumień ludzkiej życzliwości oparty na sile miłości drugiego człowieka włącza się od 25 maja Caritas Diecezji Łowickiej wraz z licznym gronem darczyńców. Transporty z darami materialnymi to część działań skierowanych do wszystkich poszkodowanych. Misją Caritas jest pomagać, lecz świadomi jesteśmy, że zawsze można było zrobić więcej lub ktoś został pominięty, dlatego wśród poszkodowanych najbliższa jest nam grupa osób najsłabszych – niepełnosprawni, chorzy, samotni i przede wszystkim dzieci. Już 23 lipca 40 dzieci wyjedzie nad morze, chcemy aby zafunkcjonował program partnerski, rolnicy z parafii Diecezji Łowickiej pomagają poszkodowanym. Kiedy emocje opadną, ludzie wyjadą na wakacje a później wrócą do swoich spraw dnia codziennego – my chcemy pomagać dalej.
Jaka to będzie pomoc zależy także od obdarowanych, czy zgodnością potrafią przyjąć to co dla nich zostało przygotowane, bo nawet to co małe
w moich oczach ma wielką wartość niematerialną ludzkiej miłości.

Podobne