Czarna Madonna w sanktuarium maryjnym w Głogowcu

1 MAJA 2017
admin

Głogowiec to jedno z ważniejszych miejsc ziemi kutnowskiej. Jest miejscem kultu maryjnego. Od wieków związany jest z działalnością patriotyczną. To tu po wprowadzeniu stanu wojennego prześladowani działacze „Solidarności” znajdowali schronienie. Oddawali się pod opiekę Maryi, która czczona jest w jasnogórskim wizerunku. Jest to kopia, którą nakazał wykonać król Władysław Jagiełło.

Do Głogowca obraz trafił w drugiej połowie XVII w. i został umieszczony w głównym ołtarzu. Liczne wota świadczą o łaskach, jakie otrzymali wierni za wstawiennictwem Maryi. 14 września 1975 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koroną papieską – darem papieża Pawła VI. Matka Boża Głogowiecka nazywana jest Panią Ziemi Kutnowskiej, a także Matką Cierpiącego Narodu.

Z okazji nawiedzenia parafii przez ikonę jasnogórską wierni odnowili kapliczkę maryjną przed wejściem na teren kościoła. 29 kwietnia, w dniu nawiedzenia, poświęcił ją bp Wojciech Osial, który przewodniczył uroczystości powitalnej. W licznej procesji udał się z parafianami i kapłanami na miejsce spotkania z obrazem. Gdy ikona wyłoniła się z samochodu-kaplicy, ucałował jej ramy na znak czci. To samo uczynił ks. Piotr Kalisiak, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii św. Wojciecha w Głogowcu.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne