Czarna Madonna w Osmolinie

30 MARCA 2017
admin

Parafianie sumiennie przygotowali się do przyjęcia Maryi w swoich progach. Wzmocnieni duchowo poprzez misje święte prowadzone przez o. Józefa Zwolińskiego CSSp, z czystymi sercami stanęli 28 marca w pięknej procesji. Oczekując na Matkę Bożą w towarzystwie bp. Wojciecha Osiala, dziekana sannickiego ks. Stanisława Dujki i proboszcza parafii ks. Grzegorza Kucharewicza, wierni śpiewali pieśni maryjne i modlili się.

Sztandary OSP okolicznych jednostek, feretrony, chorągwie, poduszki, ogromny różaniec – nie zabrakło niczego, by godnie powitać Królową. Uśmiechy, łzy wzruszenia i widoczne oczekiwanie wskazywały jednoznacznie, że w parafii św. Marcina nadszedł wielki dzień, niezwykłe spotkanie, odwiedziny Matki.

W asyście policji i straży pożarnej Madonna przybyła do oczekujących na Nią dzieci, by poprowadzić ich serca do swojego Syna, do wiecznej radości, o co słowami pieśni „Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest!” zgodnie prosili. Na ramiona Maryję wzięli ojcowie, matki, młodzież, strażacy i zaprowadzili Ją do świątyni

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne