Chcą się uczyć języka angielskiego

4 GRUDNIA 2007
admin

Za pośrednictwem ankiet chcemy ukierunkować dalszą działalność placówki, mówi Beata Sznajder kierownik GCI. Ankietowani odpowiadają na czternaście pytań. Dotyczą one zarówno sytuacji osoby ankietowanej, jej wykształcenia, statusu, zatrudnienia , wieku, charakteru pracy i miejsca zamieszkania jak również oczekiwań w stosunku do Gminnego Centrum, jakie szkolenia winny być kontynuowane, kursy językowe, przedsiębiorczości i z jakiego zakresu. Oferowane są także szkolenia dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych a także kurs komunikacji psychospołecznej, kurs prawa jazdy czy przygotowania do wykonywania różnych profesji. Ankiety można wypełniać w Gminnym Centrum Informacji Urzędzie Miejskim i na stronie internetowej gminy , opinie mieszkańców będą decydujące w dalszej działalności centrum.

Podobne