Zwiastowanie NMP (Kościół greckokatolicki) – Dzień świętości życia

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński