Zwiastowanie NMP (Kościół greckokatolicki) – Dzień świętości życia

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński