Zebranie duszpasterzy młodzieży Europy (w ramach CCEE) i dziękczynna pielgrzymka młodzieży polskiej za dar Karola Wojtyły/Jana Pawła II

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński