Zbiórka do puszek na WSD w Łowiczu

31 PAźDZIERNIKA 2017
ks. Łukasz Antczak

Zebrane pieniądze można przekazać zarówno na konto WSD w Łowiczu jak i KDŁ.