Zakończenie roku poświęconego św. Józefowi Kuncewiczowi w Kościele greckokatolickim

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński