XVII pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Domaniewic

14 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński