XIX Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym

31 STYCZNIA 2023
ks. Roman Sękalski

Przebieg:
10:00 Ks. Piotr Kaczmarek [Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, AKW]- Słowo na rozpoczęcie
10:10 J.E. Bp dr Krzysztof Włodarczyk [Biskup Bydgoski, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie] – Wartości Pastoralne w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego
10:45 p. dr Robert Derewenda [IPN Lublin, KUL] – Działalność społeczna ks. Franciszka Blachnickiego
11:20 p. dr Katarzyna i Paweł Maciejewscy [para Krajowa Domowego Kościoła (2015-2021), Poznań] – katechumenat rodzinny w myśli ks. Franciszka Blachnickiego
11:55 ks. mgr lic. Sylwester Bernat [Moderator ruchu Światło – Życie Diecezji Łowickiej] – 30 lat Ruchu Światło – Życie w Diecezji Łowickiej
12:30 J.E. Bp prof dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba [Biskup Łowicki] – Słowo podsumowania
posiłek