XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

2-3 czerwca