Wizytacja bpa Wojciecha w parafii Wysokienice

20 PAźDZIERNIKA 2017
admin