Wizytacja bpa Wojciecha w parafii Wysokienice

20 PAźDZIERNIK 2017
admin