Wizytacja bpa Wojciecha w parafii Mąkolice

20 PAźDZIERNIK 2017
admin