Wizytacja bpa Wojciecha w par. Szymanów

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak