Wizytacja bpa Wojciecha w par. św. Michała Archanioła w Kutnie

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak