Wizytacja bpa Wojciecha w par. św. Michała Archanioła w Kutnie

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak