Wizytacja bpa Wojciecha w par. Rzeczyca

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak