Wizytacja bpa Wojciecha w par. Rzeczyca

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak