Wizytacja bpa Wojciecha w par. Radziwiłłów

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak