Wizytacja bpa Wojciecha w par. Radziwiłłów

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak