Wizytacja bpa Wojciecha w par. Kaszewy

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak