Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Wiskitki

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak