Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Wiskitki

21 SIERPNIA 2018
ks. Łukasz Antczak