Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Nowe Miasto

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak