Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Łyszkowice

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak