Wizytacja bpa Wojciecha Osiala w par. Lubania

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak