Wizytacja bpa Andrzeja w par. Miedniewice

6 KWIETNIA 2018
ks. Łukasz Antczak