Wizytacja bpa Andrzeja w par. Miedniewice

6 KWIECIEń 2018
ks. Łukasz Antczak