Wizytacja bpa Andrzeja F. Dziuby w par. Żdżary

21 SIERPNIA 2018
ks. Łukasz Antczak