Wizytacja bpa Andrzeja F. Dziuby w par. Grochów

21 SIERPIEń 2018
ks. Łukasz Antczak