Wielkopostna pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński