Wielkopostna pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta

20 GRUDNIA 2021
Krzysztof Zwoliński