Uroczystości odpustowe w Stoczku Warmińskim

22 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński

– (jeżeli odbędzie się beatyfikacja) dziękczynienie za beatyfikację Kard. S. Wyszyńskiego