Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki